Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Pwyllgorau Caer Elen

Mae gan y disgyblion yn Ysgol Caer Elen y cyfle i fod yn rhan o bwyllgorau amrywiol. Rydym yn cynnal proses ddemocrataidd o ethol aelodau ar gyfer ein chwe phwyllgor ysgol yn flynyddol a dyma ein Pwyllgorau a'r aelodau presennol. 

Pwyllgor Cymreictod

Pwyllgor Eco ac Amgylchedd

Pwyllgor E-ddysgu

Pwyllgor Iechyd a Lles

Pwyllgor Amrywiaeth

Pwyllgor Elusennol

Mae pob Pwyllgor yn cwrdd pob hanner tymor er mwyn gweithredu ar eu blaenoriaethau. Gwerthfawrogir cyfraniadau’r holl ddisgyblion a dymunir diolch i’r staff hynny sy’n gyfrifol am drefnu cyfarfodydd bob pwyllgor.