Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Cyfnod Sylfaen - Meithrin

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau diwygiedig ar gyfer rhieni a gofalwyr Cyfnod Sylfaen Meithrin. Pwrpas y canllawiau yw rhoi gwybodaeth i rieni a gofalwyr ar sut a phryd y gall eu plentyn elwa ar y Cyfnod Sylfaen Meithrin. 

Cyfnod Sylfaen Meithrin - Canllawiau ar gyfer Rhieni a Gofalwyr.