Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Arolwg Gwasanaethau Addysg Sir Benfro - dweud eich dweud

Hoffai Estyn gael eich barn ar wasanaethau addysg Sir Benfro

Mae Estyn wedi lansio arolwg ar ba mor dda mae cyngor Sir Benfro yn cynorthwyo ei ysgolion a’i wasanaethau ieuenctid.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, dysgwyr neu’n gweithio mewn/yn gysylltiedig ag addysg yn Sir Benfro, hoffai Estyn gael eich barn i helpu arolygwyr i farnu pa mor effeithiol yw’r cyngor o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr addysg y mae ganddynt hawl iddi.

Cymerwch ran

https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu-arolwg-sir-benfro