Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Ail-agor Chwefror a Mawrth 2021

CS - MEITHRIN-BL.2 

Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen o ddydd Mawrth, Chwefror 23ain. Gweler fwy o wybodaeth yn y llythyr a'r pecyn isod. 

Llythyr Trefniadau Ail-agor

Pecyn Gwybodaeth

CA2 - BLYNYDDOEDD 3-6

Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion CA2 o ddydd Llun, Mawrth 15fed. Gweler fwy o wybodaeth yn y llythyr a'r pecyn isod. 

Llythyr Trefniadau Ail-agor

Pecyn Gwybodaeth

CA3 - BLYNYDDOEDD 7-9

Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion CA3 o ddydd Mawrth, Mawrth 16eg. Gweler fwy o wybodaeth yn y llythyr a'r pecyn isod. 

Llythyr Trefniadau Ail-agor

Pecyn Gwybodaeth