Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Ysgol Caer Elen

Braint ac anrhydedd yw eich croesawu chi i wefan Ysgol Caer Elen. Mae agor Ysgol Caer Elen yn ddathliad o lwyddiant addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir. Ein nod yw i ddatblygu ysgol arloesol 3-16 a fydd yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf mewn partneriaeth â’n hysgolion clwstwr ac Ysgol y Preseli.

Darllen Mwy

                                                        CROESO I YSGOL CAER ELEN

Cliciwch uchod ar gyfer ein hadnodd a fydd yn eich galluogi i gael mynediad i'r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch parthed Ysgol Caer Elen. 

GWERTH Y MIS

Fel ysgol, rydym yn clustnodi 'gwerth' ar gyfer pob mis o'r flwyddyn. Rydym yn hybu ac yn atgyfnerthu'r gwerth yn ystod gwasanaethau dosbarth, gwersi a gweithgareddau lles.