Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Ysgol Caer Elen

Braint ac anrhydedd yw eich croesawu chi i wefan Ysgol Caer Elen. Mae agor Ysgol Caer Elen yn ddathliad o lwyddiant addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir. Ein nod yw i ddatblygu ysgol arloesol 3-16 a fydd yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg o’r radd flaenaf mewn partneriaeth â’n hysgolion clwstwr ac Ysgol y Preseli.

Darllen Mwy

                                                        CROESO I YSGOL CAER ELEN

Cliciwch uchod ar gyfer ein hadnodd a fydd yn eich galluogi i gael mynediad i'r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch parthed Ysgol Caer Elen. 

GWERTH MIS MEDI

Fel ysgol, rydym yn clustnodi 'gwerth' ar gyfer pob mis o'r flwyddyn. Rydym yn hybu ac yn atgyfnerthu'r gwerth yn ystod gwasanaethau dosbarth, gwersi a gweithgareddau lles.  

                             

 TIP IECHYD A LLES Y MIS