Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Polisïau'r Ysgol

Polisi Diogelu

Polisi Presenoldeb

Polisi Gwrth-fwlio

Polisi Cwynion

Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth 

Polisi Aflonyddu Rhywiol

 

Oherwydd resymau diogelu, bydd angen i chi gysylltu gyda'r ysgol a threfnu cyfarfod gyda'n Swyddog Diogelu, Mrs E Griffiths, os hoffech drafod ein 'Polisi Gofal Sicr' (Lockdown Policy).