Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Ail-agor - Mehefin 29ain 2020

Trefniadau Cychwynnol Ail-agor 16.06.20

Cyngor i Rieni/Gofalwyr

Llyfryn Dychwelyd i'r Ysgol i Blant y Cynradd

Darllenwch ein Llyfryn Dychwelyd i'r Ysgol ar gyfer gwybodaeth bwysig parthed pob agwedd o ddychwelyd i'r ysgol. 

Cwestiynau Cyffredin ar Drafnidiaeth Ysgol 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu'r disgyblion a'r staff yn ôl i'r ysgol yn dilyn y cyfnod cau. Er mwyn helpu rhieni a disgyblion i ymgyfarwyddo gyda'r trefniadau iechyd a diogelwch newydd sydd mewn lle rydym wedi paratoi fideo Iechyd a Diogelwch. Gofynnwn yn garedig i rieni wylio'r fideo gyda'i/u plentyn/plant er mwyn sicrhau eich bod yn deall y gweithdrefnau a'r rheolau newydd cyn dychwelyd i'r ysgol. 

Trefniadau Cynradd

 

 

Gweler cadarnhad o bryd fydd grŵp eich plentyn/plant yn dychwelyd i'r ysgol dros y cyfnod o bedair wythnos nesaf. Mae'r amserau dechrau, gorffen a'r mynedfeydd yn y llyfryn dychwelyd i'r ysgol uchod. 

Wythnos yn dechrau Llun & Mawrth  Mercher Iau & Gwener
29/6/20 Grŵp 1 Glanhau trylwyr Grŵp 2
6/7/20 Grŵp 3 Grŵp 4
12/7/20 Grŵp 1 Grŵp 2
20/7/20 Grŵp 3 Grŵp 4

 

Trefniadau Uwchradd 

 

 

Gweler cadarnhad o bryd fydd grwpiau cofrestru eich plentyn/plant yn dychwelyd i'r ysgol dros y cyfnod o bedair wythnos nesaf. Mae'r amserau dechrau, gorffen a'r mynedfeydd yn y llyfryn dychwelyd i'r ysgol uchod. 

Bob Dydd Llun 7A + 1/2 7E (Cyfenwau A-J)
Bob Dydd Mawrth 7C + 1/2 7E (Cyfenwau K-Z)
Bob Dydd Mercher Glanhau Trylwyr
Bob Dydd Iau 8C
Bob Dydd Gwener 8E