Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Cwricwlwm

        

CYNRADD

Mae Ysgol Caer Elen yn anelu at gynnwys cwricwlwm eang ac amrywiol sydd yn cynnwys pynciau cwricwlwm statudol fel y dynodwyd gan y ddeddf addysg grefyddol. Y mae hefyd yn ymgorffori addysg bersonol a chymdeithasol y plentyn. Rydym hefyd fel ysgol yn cynllunio ar gyfer cyflwyno Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus sy’n cael ei hyrwyddo gan Yr Athro Graham Donaldson a Chynulliad Cymru. Caiff y cwricwlwm newydd ei gyflwyno ar gyfer disgyblion ym Medi 2022.

CRAIDD PYNCIAU SYLFAEN
Cymraeg Daearyddiaeth Cerdd ABCh
Saesneg Hanes Addysg Gorfforol
Mathemateg Addysg Grefyddol Dylunio a Thechnoleg
Gwyddoniaeth Celf TGCh

 UWCHRADD

Mae'r ysgol yn sicrhau fod y cwricwlwm yn ateb gofynion y cwricwlwm cenedlaethol ond wedi’i gynllunio i gwrdd ag anghenion pob disgybl. Bydd yn adlewyrchu cymeriad, amgylchiadau ac ethos unigryw’r ysgol a’r gymuned. Rydym hefyd fel ysgol yn cynllunio ar gyfer cyflwyno Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus sy’n cael ei hyrwyddo gan Yr Athro Graham Donaldson a Chynulliad Cymru. Caiff y cwricwlwm newydd ei gyflwyno ar gyfer y disgyblion ym Medi 2022.

PATRWM Y CWRICWLWM 2020-21 (Blwyddyn 7)
Cymraeg Sbaeneg TGCh  ABCh 
Saesneg Dylunio a Thechnoleg Addysg Gorfforol Gwaith Prosiect
Mathemateg Celfyddydau Mynegiannol (Celf, Cerdd a Drama) Gemau 
Gwyddoniaeth Dyniaethau (Daearyddiaeth, Hanes, Ast. Crefyddol) Iechyd a Lles 
PATRWM Y CWRICWLWM 2020-21 (Blwyddyn 8 a 9)
Cymraeg Sbaeneg Drama TGCh
Saesneg Dylunio a Thechnoleg Daearyddiaeth Addysg Gorfforol 
Mathemateg  Celf Hanes Gemau
Gwyddoniaeth  Cerdd Astudiaethau Crefyddol  ABCh 

Caiff y Fframweithiau Llythrennedd, Rhifedd a Chymwysedd Digidol eu cynnwys yn y cynlluniau gwaith gwahanol.

Bydd ein disgyblion ym Mlwyddyn 9 yn amlwg yn symud i Flwyddyn 10 yn ystod y flwyddyn academaidd 2021-22 lle mai hon fydd ein blwyddyn gyntaf yn nhaith yr ysgol wrth ddarparu Cwricwlwm CA4. Gweler ein tudalen Cwricwlwm CA4 - TGAU a darllenwch trwy ein Llawlyfr Cyrsiau TGAU am yr hyn mae'r ysgol yn cynnig ar gyfer 2021-23.