Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Cwricwlwm

CYNRADD

Mae Ysgol Caer Elen yn anelu at gynnwys cwricwlwm eang ac amrywiol sydd yn cynnwys pynciau cwricwlwm statudol fel y dynodwyd gan y ddeddf addysg grefyddol. Y mae hefyd yn ymgorffori addysg bersonol a chymdeithasol y plentyn. Rydym hefyd fel ysgol yn cynllunio ar gyfer cyflwyno Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus sy’n cael ei hyrwyddo gan Yr Athro Graham Donaldson a Chynulliad Cymru. Caiff y cwricwlwm newydd ei gyflwyno ar gyfer disgyblion ym Medi 2022.

CRAIDD PYNCIAU SYLFAEN
Cymraeg Daearyddiaeth Cerdd ABCh
Saesneg Hanes Addysg Gorfforol
Mathemateg Addysg Grefyddol Dylunio a Thechnoleg
Gwyddoniaeth Celf TGCh

 UWCHRADD

Mae'r ysgol yn sicrhau fod y cwricwlwm yn ateb gofynion y cwricwlwm cenedlaethol ond wedi’i gynllunio i gwrdd ag anghenion pob disgybl. Bydd yn adlewyrchu cymeriad, amgylchiadau ac ethos unigryw’r ysgol a’r gymuned. Rydym hefyd fel ysgol yn cynllunio ar gyfer cyflwyno Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus sy’n cael ei hyrwyddo gan Yr Athro Graham Donaldson a Chynulliad Cymru. Caiff y cwricwlwm newydd ei gyflwyno ar gyfer y disgyblion ym Medi 2022.

PATRWM Y CWRICWLWM 2018-19 (BLWYDDYN 7)
Cymraeg Sbaeneg Drama Hanes
Saesneg Dylunio a Thechnoleg Addysg Gorfforol TGCh
Mathemateg Celf Daearyddiaeth ABCh
Gwyddoniaeth Cerdd Addysg Grefyddol

Caiff y Fframweithiau Llythrennedd, Rhifedd a Chymwysedd Digidol eu cynnwys yn y cynlluniau gwaith gwahanol.