Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Cwricwlwm CA4 - TGAU

Mae'r camau tuag at astudio TGAU yng ngyrfa ysgol ein disgyblion yn sicr yn rhai pwysig a chyffrous. Wrth i ddisgyblion Blwyddyn 9 ddod i ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 a chychwyn ar eu hastudiaethau TGAU, byddwn yn sicrhau ein bod yn cynnig yr arweiniad gorau a fydd yn eu helpu i wneud y  penderfyniadau sydd yn bwysig ac yn berthnasol i’w dyfodol. 

Yn ystod Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11 bydd y disgyblion yn astudio’r pynciau craidd sef Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Y pynciau gorfodol eraill yw Astudiaethau Crefyddol, Bagloriaeth Cymru ac Ymarfer Corff.

Yn ystod 2020-21, mae disgyblion Blwyddyn 9 yn cael y cyfle i ddewis tri phwnc o’r tri Bloc Opsiwn. Mae angen i disgyblion sicrhau eu bod yn dewis yn ddoeth gan ystyried pa bynciau sydd yn berthnasol i’w dewis o yrfa.

 

                   

MAP DEWIS TGAU 2021-23