Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Cwricwlwm Newydd i Gymru

Ymfalchïa’r ysgol ein bod ni yn symud tuag at wireddi syniadaeth y Cwricwlwm i Gymru.

Dyma ein datganiad ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. 

datganiad cwricwlwm i gymru yce.pdf

 Mae’r athrawon yn cynllunio yn ôl y 6 Maes Dysgu a Phrofiad, gyda’r Cyfrifoldebau Trawsgwricwlaidd fel sylfaen a’r 4 Diben wrth galon y cynllunio.

Y 6 Maes Dysgu a Phrofiad

Iaith, Llythrennedd a Chyfatherbu

Mathemateg a Rhifedd

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Y Dyniaethau

Celfyddydau Mynegiannol

Iechyd a Lles

Y Cyfrifoldebau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd

Rhifedd

Cymhwysedd Digidol

Y 4 Diben

Mae’r 4 diben wrth wraidd gweledigaeth a holl weithgarwch yr Ysgol. Mae’r athrawon yn cynllunio gan sicrhau fod y 4 Diben yn ganolig ac mae’r amgylchedd dysgu boed tu fewn y dosbarth a thu allan yn hyrwyddo’r dibenion. Er mwyn sicrhau dealltwriaeth y disgyblion o’r 4 diben a’i pherthnasedd i fywyd pob dydd yn yr Ysgol, rydym wedi creu Cymeriad ar gyfer pob un o’r dibenion ar gyfer Cam Cynnydd 1 a 2, a logo a’r gyfer pob un ohonynt ar gyfer Cam Cynnydd 3, 4 a 5.

 

                          

Cliciwch isod i weld y cymeriadau a logos a chafodd eu dylunio gan ddisgyblion mentrus a chreadigol yr Ysgol.

 

   

 

Dyfodol Llwyddiannus

Amserlen