Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Mae llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn sgiliau gorfodol ar draws pob maes dysgu a phrofiad ac mae angen eu hystyried ym mhob agwedd wrth gynllunio’r cwricwlwm.

Dyma sut rydym yn gweithredu'r sgiliau yn Ysgol Caer Elen: 

Llythrennedd 

             

Rhifedd 

 

           

Fframwaith Cymhwysedd Digidol