Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Cysylltwch â Ni

Ysgol Caer Elen 

Heol Llwynhelyg

Hwlffordd

Sir Benfro

SA62 4BN 

Ffôn: 01437 808470

E-bost: cynradd@ysgolcaerelen.cymru / uwchradd@ysgolcaerelen.cymru

Pennaeth: Mr Dafydd Hughes 

 

Os ydych chi’n cysylltu â’r ysgol yn ystod y gwyliau er mwyn gwneud Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun, neu unrhyw beth yn ymwneud â diogelwch data, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro os gwelwch yn dda, ar dataprotection@pembrokeshire.gov.uk, a byddant yn rhoi cymorth i chi gyda’ch ymholiad.