Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Trefn y Dydd 

Noder mae yna drefn gwahanol i amseroedd cyrraedd a gadael ein disgyblion oherwydd y sefyllfa COVID-19. Gweler fwy o wybodaeth am hyn yn ein Pecyn Dychwelyd i'r Ysgol Medi 2020. 

CYFNOD SYLFAEN (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2)

CYFNOD ALLWEDDOL 2 (Bl 3-6) CYFNOD ALLWEDDOL 3 (Bl. 7-9)

8:55 - 10:30

EGWYL

10:50 - 12:00

CINIO

1:00-2:15

EGWYL 

2:15-3:15

8:55 - 10:30

EGWYL

10:50-12:20 

CINIO

1:00-2:00

EGWYL

2:15-3:20

8:50-9:10 Cofrestru 

9:10-10:10 Gwers 1

10:10-11:10 Gwers 2

EGWYL

11:30-12:30 Gwers 3

12:30-1:30 Gwers 4

CINIO

2:20-3:20 Gwers 5 

Gofynnir i ddisgyblion cynradd gyrraedd rhwng 8:40-8:55yb, onibai ei bod yn mynychu Clwb Brecwast sydd yn rhedeg rhwng 8:00-8:40yb.

Gofynnir i ddisgyblion uwchradd gyrraedd rhwng 8:40-8:50yb, onibai ei bod yn mynychu Clwb Brecwast sydd yn rhedeg rhwng 8:00-8:40yb. Mae angen i blant uwchradd dalu am frecwast. 

MEITHRIN

Bydd y sesiwn boreol yn cychwyn am 9:00yb ac yn gorffen am 11:30yb a'r sesiwn prynhawn yn cychwyn am 1:00yp ac yn gorffen am 3:15yp. Gofynnir i chi beidio cyrraedd cyn 12:50yp am y sesiwn prynhawn. 

Ar ddiwedd y ddau sesiwn gofynnir i'r rhieni/gwarchodwyr gasglu eu plant o ofal yr athrawon.