Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Dyddiadau'r Tymor  

 Bydd ein diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd lle na fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion yn ystod y flwyddyn academaidd 2023-24 ar: 

  • Gwener, Medi 1af 2023
  • Llun, Medi 4ydd 2023
  • Llun, Tachwedd 20fed 2023
  • Gwener, Rhagfyr 22ain 2023
  • Llun, Ebrill 8fed 2024
  • Gwener, Mehefin 21ain 2024