Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Dyddiadau'r Tymor  

 Bydd ein diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd lle na fydd yr ysgol ar agor i ddisgyblion yn ystod y flwyddyn academaidd 2021-22 ar: 

  • Mercher, Medi 1af 2021 
  • Iau, Medil 2il 2021 
  • Llun, Rhagfyr 20fed 2021 
  • Mawrth, Rhagfyr 21ain 2021 
  • Llun, Ebrill 25ain 2022 
  • Llun, Gorffennaf 18fed 2022