Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Dyddiadau'r Tymor

Bydd ein diwrnodau HMS ychwanegol lle na fydd yr Ysgol ar agor i ddisgyblion yn ystod 2019-20 ar: 

  • 3ydd o Fedi 2019
  • 29ain o Dachwedd 2019
  • 20fed o Ionawr 2020 
  • 17eg o Orffennaf 2020 

 

Dyddiadau Tymor 2019-20