Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Gwisg Ysgol

MEITHRIN I FLWYDDYN 6 

                                        

 

Siwmper las saffir gyda bathodyn ysgol

Crys polo glas saffir gyda bathodyn ysgol (bathodyn yn opsiynol)

Sgert lwyd tywyll (pletiog) neu drowsus llwyd tywyll 

Cardigan llwyd tywyll 

Teits/sanau llwyd tywyll 

Esgidiau ysgol du sodlau isel (dim esgidiau bale na threinyrs)

GWISG YMARFER CORFF 

Crys T polo gwyn a siorts du 

Gwisg Ysgol Tymor yr Haf (dewisol) 

Ffrog haf gingham glas tywyll a gwyn

Siorts llwyd tywyll 

Sanau gwyn  

 

                                

UWCHRADD 

                                        

 

Siwmper gwddf 'V' glas tywyll gyda bathodyn ysgol

Crys gwyn llewys hir 

Crys polo gwyn gyda bathodyn Ysgol (tymor yr Haf yn unig - dewisol)

Tei Ysgol â chlip

Sgert las tywyll (i'r pen-glin) neu drowsus llwyd tywyll ysgol.

Teits neu sanau glas tywyll gyda sgert

Sanau du byr gyda throwsus

Hwdi Ysgol - dewisol, ond nid yn lle siwmper ysgol
Esgidiau du sodlau isel (dim esgidiau bale, treinyrs na chynfas)

 ADDYSG GORFFOROL UWCHRADD 

Crys polo saffir a glas tywyll/crys rygbi
Sgert las tywyll 
Siorts rygbi las tywyll
Sanau rygbi glas tywyll a saffir
Esgidiau pêl droed/rygbi ar gyfer y cae 3G

                                     

Mae ein gwisg ysgol ar gael i brynu o:

Gellir prynu dillad sydd heb fathodyn trwy gwmnïau amrywiol.