Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Gwisg Ysgol

MEITHRIN HYD AT FLWYDDYN 6 

                                        

 

Siwmper las saffir gyda bathodyn ysgol

Crys polo glas saffir gyda bathodyn ysgol (bathodyn yn opsiynol)

Sgert llwyd tywyll (pletiog) neu trowsus llwyd tywyll 

Cardigan llwyd tywyll 

Teits/sanau llwyd tywyll 

Esgidiau Ysgol du sodlau isel (dim esgidiau bale na threinyrs)

GWISG YMARFER CORFF 

Crys T polo gwyn a siorts du 

Gwisg Ysgol Tymor yr Haf (dewisol) 

Ffrog haf gingham glas tywyll a gwyn

Siorts llwyd tywyll 

Sanau gwyn  

 

                                

UWCHRADD 

                                        

 

Siwmper gwddf 'V' glas tywyll gyda bathodyn ysgol

Crys gwyn llewys hir 

Crys polo gwyn gyda bathodyn Ysgol (Tymor yr Haf yn unig)

Tei Ysgol â chlip

Sgert glas tywyll (i'r pen-glin) neu trowsus llwyd tywyll ysgol.

Dim jins, 'leggings' na throwsus ffit tenau.  

Teits neu sanau glas tywyll gyda sgert

Sanau du byr gyda throwsus

Hwdi Ysgol - dewisol, ond nid yn lle siwmper ysgol
Esgidiau du sodlau isel (dim esgidiau bale, treinyrs na chynfas)

 DILLAD CHWARAEON UWCHRADD 

Crys polo saffir a glas tywyll/crys rygbi
Sgert glas tywyll 
Siorts rygbi glas tywyll
Sanau rygbi glas tywyll a saffir
Esgidiau pêl droed/rygbi ar gyfer y cae 3G

                                     

Gellir prynu dillad sydd heb fathodyn trwy gwmnïau amrywiol.

Mae'r dillad sydd â bathodyn arnynt ar gael i brynu o Tees R Us, Prendergast, Hwlffordd (cynradd ac uwchradd) a Revelation, Arberth (uwchradd).