Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Pontio

Dyma ein Pecyn Pontio ar gyfer ddarpar ddisgyblion Blwyddyn 7.  Mae’r pecyn yn cynnwys amryw o adnoddau defnyddiol ar gyfer sicrhau trosglwyddiad esmwyth i’r sector Uwchradd. Cewch glywed wrth bob un athro, mwynhau taith o’r ysgol yn ogystal â chlywed wrth ddisgyblion presennol Ysgol Caer Elen.

Ceir nifer o godau QR yn y pecyn sy’n eich galluogi i glywed ac i weld yr hyn sydd yn aros amdanoch yng Nghaer Elen. 

Cliciwch isod er mwyn cael golwg ar ein pecyn. 

pecyn pontio 2023.pdf

 

Cynllun Pontio Clwstwr Caer Elen 2023-24

cynllun pontio clwstwr caer elen 2023 24.pdf