Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn darparu cyngor, arweiniad a gwybodaeth am yrfaoedd sy’n ddiduedd ac am ddim, i gefnogi unrhyw un sy’n gwneud penderfynidau addysgol neu yrfaol. Maen nhw yna i gynorthwyo pobl ifanc ac oedolion i wneud cynlluniau gyrfa a phenderfyniadau, er mwyn dewis yr hyfforddiant cywir, dysgu pellach neu gyfleoedd cyflogaeth. I ddarganfod mwy, ewch i wefan Gyrfa Cymru a darllenwch ei Llyfryn i Ysgolion. 

Ein Cynghorydd Gyrfa yn Ysgol Caer Elen yw Mrs Glenda Llewellyn-Jones. 

Mae Ysgol Caer Elen fel ysgol wedi dangos gwelliant parhaus mewn dysgu ar gyfer Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith ac wedi cyflawni'r Marc Gyrfa Cymru ar Dachwedd 22ain 2021.