Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Llywodraethwyr Caer Elen

Enw  Math o Lywodraethwr
Mr D Hughes Pennaeth 
Mr T Jones (Cadeirydd) Awdurdod Lleol
Mrs E Davies  Awdurdod Lleol 
Mr J Parsons Awdurdod Lleol 
Mr M Thomas Awdurdod Lleol 
LLE GWAG Awdurdod Lleol
Mrs C Charles Rhiant 
Mrs K Evans Rhiant
Mr H Gibbs Rhiant 
Dr R McFarlane Rhiant 
Mrs J Shales Rhiant 
Mrs E Wilyman Rhiant 
Mrs J Evans Cymunedol 
LLE GWAG  Cymunedol
Mr M Lister Cymunedol 
Mrs J Roach Cymunedol 
Mr A Thomas Cymunedol
Mrs M Iorwerth Athro 
Mr T Lewis Athro
Mrs J Evans Staff 

Os hoffech gysylltu gyda'r Cadeirydd, yna ysgrifennwch iddo yn gyfrinachol gan ddefnyddio cyfeiriad yr Ysgol. Neu, anfonwch unrhyw ohebiaeth i'r Cadeirydd trwy'r Gwasanaethau Cynnal Llywodraethwyr, Neuadd yn Sir, Hwlffordd, SA61 1TP. 

Os oes diddordeb gennych i ymgeisio ac eistedd fel Llywodraethwr, cysylltwch â Miss Sioned Devonald drwy e-bostio uwchradd@ysgolcaerelen.cymru