Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Llywodraethwyr Caer Elen

Enw  Math o Lywodraethwr
Mr D Hughes Pennaeth 
Mr T Jones (Cadeirydd) Awdurdod Lleol
Mrs E Davies  Awdurdod Lleol 
Mrs J Roach Awdurdod Lleol 
Mr M Thomas Awdurdod Lleol 
Cyng. A Thomas Awdurdod Lleol
Mrs C Charles Rhiant 
Mrs K Ferris  Rhiant
Mr H Gibbs Rhiant 
Dr R McFarlane (Is-gadeirydd) Rhiant 
Mrs B Munn Rhiant 
Mrs E Wilyman Rhiant 
Mrs J Evans Cymunedol 
Mrs K Evans  Cymunedol
Mr E Lewis  Cymunedol 
LLE GWAG  Cymunedol 
LLE GWAG Cymunedol
Mr L Barrow  Athro 
Mrs M Iorwerth  Athro
Mr A Lloyd  Staff 

Os hoffech gysylltu gyda'r Cadeirydd, yna ysgrifennwch iddo yn gyfrinachol gan ddefnyddio cyfeiriad yr Ysgol. Neu, anfonwch unrhyw ohebiaeth i'r Cadeirydd trwy'r Gwasanaethau Cynnal Llywodraethwyr, Neuadd yn Sir, Hwlffordd, SA61 1TP. 

Os oes diddordeb gennych i ymgeisio ac eistedd fel Llywodraethwr, cysylltwch â Mrs Sioned Lomas drwy e-bostio uwchradd@ysgolcaerelen.cymru