Ysgol Caer Elen

Daw derwen o fesen fach

Swyddogion 2022-23

Wrth i ni gyrraedd yr adeg o gael disgyblion Blwyddyn 11 yn 2022-23, bu yna broses o ddewis Prif Swyddogion cyntaf yn hanes Ysgol Caer Elen yn ystod tymor yr Haf 2022. Cyflwynodd yr ymgeiswyr lythyron cais a chawsant eu holi gan Lywodraethwyr a'r Uwch Dîm Rheoli. Y cam olaf oedd pleidlais Staff Uwchradd a  disgyblion Bl 10.

Llongyfarchiadau i'r disgyblion isod a fydd bendant yn llysgenhadon rhagorol i'r ysgol ac y byddant yn sicrhau bod llais y disgybl yn parhau'n flaenoriaeth yn yr ysgol. Dymunwn bob llwyddiant iddynt.  

PRIF SWYDDOGION

FFION 

CAMERON 

DIRPRWY PRIF SWYDDOGION

BLAIDD

ROWAN 

ED

WILL 

SONNY 

SWYDDOGION

TOBY

CLAY